Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Privació material i social (llars): disposar d'automòbil
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Percentatge de població que viu en llars que no es poden permetre disposar d'automòbil a causa de limitacions econòmiques.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Barcelona
10,8
10,0
9,8
10,7
9,2
11,3
Resta AMB
9,4
8,7
9,5
8,9
10,3
8,9
Total AMB
10,1
9,4
9,6
9,8
9,8
10,1
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona