Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Privació material i social (individus): connexió a internet
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
L'indicador mesura la proporció de persones de 16 i més anys que no es poden permetre disposar de connexió a internet a causa de limitacions econòmiques.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Barcelona
5,5
4,9
5,0
11,4
10,9
9,2
Resta AMB
8,8
9,7
8,2
9,5
11,0
12,1
Total AMB
7,2
7,3
6,5
10,4
11,0
10,6
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona