Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Privació material i social (individus): gastar diners en un/a mateix/a
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
L'indicador mesura la proporció de persones de 16 i més anys que no es poden permetre gastar diners en un/a mateix/a a causa de limitacions econòmiques.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
Barcelona
2,1
1,9
1,5
2,7
2,2
2,8
3,4
Resta AMB
4,3
3,0
2,8
4,0
4,0
5,2
4,2
Total AMB
3,2
2,4
2,1
3,3
3,1
4,0
3,8
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 23-07-2024.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona