Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Privació material i social (individus): reunir-se amb amistats i familiars
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
L'indicador mesura la proporció de persones de 16 i més anys que no es poden permetre trobades amb amistats o familiars almenys un cop al mes a causa de limitacions econòmiques.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Barcelona
5,5
5,2
5,4
7,7
9,3
7,0
Resta AMB
10,4
9,5
8,8
8,4
10,0
10,7
Total AMB
8,0
7,3
7,1
8,0
9,6
8,8
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona