Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Privació material i social (individus): participar en activitats d'oci
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
L'indicador mesura la proporció de persones de 16 i més anys que no es poden permetre participar regularment d'activitats d'oci a causa de limitacions econòmiques.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Barcelona
13,0
11,2
10,1
12,9
13,5
11,5
Resta AMB
18,4
18,4
17,7
14,7
13,5
15,2
Total AMB
15,7
14,8
13,9
13,8
13,5
13,3
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona