Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Privació material i social (individus): substituir la roba feta malbé
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
L'indicador mesura la proporció de persones de 16 i més anys que no es poden permetre substituir la roba feta malbé per una altra de nova a causa de limitacions econòmiques.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Barcelona
11,0
10,7
10,5
13,7
14,3
13,1
Resta AMB
16,8
15,6
13,6
15,6
17,6
19,3
Total AMB
13,9
13,1
12,0
14,6
16,0
16,2
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona