Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Privació material i social (individus): tenir dos parells de sabates
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
L'indicador mesura la proporció de persones de 16 i més anys que no es poden permetre tenir dos parells sabates en bones condicions a causa de limitacions econòmiques.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Barcelona
4,0
3,8
2,3
2,1
1,3
1,0
Resta AMB
6,4
6,1
3,9
2,6
2,2
2,6
Total AMB
5,2
4,9
3,1
2,4
1,8
1,8
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona