Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.1.1.Estratificació social
Classificació sòcioeconòmica (ESEC)QuinquenalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20002011
2.1.2.Renda i desigualtat
Renda anual per llar, persona i unitat de consumQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Renda anual per llar, persona i unitat de consum segons tipus de llarQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Distribució de la renda en relació a la medianaQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.19852011
Mitjana de renda declarada (IRPF)AnualIdescat.20032014
Declarants de l'IRPF per tramAnualAgència Tributària: Estadística de los declarantes del IRPF por municipio (EDM)20132014
Índex de Gini, S80/S20, S90/S10AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.19852011
2.1.3.Risc de pobresa i exclusió social
Llindar de risc a la pobresaQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Llindar de risc a la pobresa segons tipus de llarQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de risc a la pobresaQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de risc a la pobresa segons tipus de llarQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de risc a la pobresa segons sexeQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de risc a la pobresa segons edatQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de risc a la pobresa segons origen geogràficQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de risc a la pobresa segons nivell d'estudis acabatsQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de risc a la pobresa segons relació amb l'activitatQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de risc a la pobresa abans/després de transferències socials per sexeQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de risc a la pobresa abans/després d'abonaments socials per grups edatQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de risc a la pobresa abans/després de transf. socials per lloc de naixQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de risc a la pobresa abans/desp. de transf. socials per tipus de llarQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112012
Població amb rendes inferiors al 60% de la medianaAnualIdescat i Departament de Benestar Social i Família.20122012
Taxa de privació material, material severa i intensitat de la privacióQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de privació material segons tipus de llarQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de privació material segons sexeQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de privació material segons edatQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de privació material segons origen geogràficQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de privació material segons nivell d'estudis acabatsQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de privació material segons relació amb l'activitatQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa AROPEQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Capacitat de la llar per arribar a final de mesQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona