Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.4.1.Accessibilitat i costos associats a l'habitatge
Règim de tinença de l'habitatge principalQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Despesa mensual de l'habitatge principal segons règim de tinençaQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Cost mitjà de l'habitatge sobre el total d'ingressos disponibles de la llarQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Cost mitjà de l'habitatge sobre ingressos disponibles segons edatQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Cost mitjà de l'habitatge sobre ingressos segons tipus de la llarQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Cost mitjà de l'habitatge sobre els ingressos segons quintil de rendaQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Cost mitjà de l'habitatge sobre el total d'ingressos disponibles de la llarQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Ràtio habitatge i rendaIERMB a partir de dades de Diputació de Barcelona i del Departament de Territori i Sostenibilitat20052014
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatgeQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons edatQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons tipus de llarQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons quintils de rendaQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons règim de tinençaQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
2.4.2.Condicions d'habitabilitat
Taxa de sobreocupacióQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de privació residencialQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Taxa de privació residencial severaQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Mantenir habitatge temperatura adequada a l'hivernQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
2.4.3.Vulnerabilitat residencial
Endarreriment pagament rebut hipoteca/lloguerQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Endarreriment pagament rebut serveisQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Desnonaments iniciats / mil habitantsAnualConsejo General del Poder Judicial i Idescat.20082016
Desnonaments executats / mil habitantsAnualConsejo General del Poder Judicial i Idescat.20132016
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona