Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.6.1.Xarxa social
Població de 75 anys i més que viu solaIERMB a partir de dades dels municipis.20082015
Possibilitat de demanar ajuda a algú de fora de la llar (ESEC-5)QuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Possibilitat de demanar ajuda a algú de fora de la llarAnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
2.6.2.Associacionisme
Pertinença a diferents entitats o associacionsQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.19952011
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona