Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.1.1.Dades generals
Mitjana de desplaçaments per personaAnualEMEF20112015
Motiu de desplaçamentAnualIERMB: Enquesta de mobilitat en dia feiner.20112015
Desplaçaments per motiuAnualEMEF20112015
Repartiment modalAnualEMEF20112015
Desplaçaments per mitjà de transportAnualEMEF20112015
Ràtio desplaçaments transport públic/transport privatAnualEMEF20112015
Ocupació del cotxe calculada i declaradaAnualEMEF20112015
Autocontenció municipalAnualEMEF20112015
Autocontenció municipal per modeAnualEMEF20112015
6.1.2.Fluxos
Ràtio atracció i emisióAnualIERMB: Enquesta de mobilitat en dia feiner.20112015
Matriu origen destinació segons corones metropolitanesAnualEMEF20112015
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona