Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.5.1.Oferta turística
Establiments hotelersAnualIdescat.20032015
Places hoteleresAnualIdescat.20032015
Establiments de càmpingsAnualIdescat.20032015
Places de càmpingsAnualIdescat.20032015
Establiments de turisme ruralAnualIdescat.20032015
Places de turisme ruralAnualIdescat.20032015
Apartaments turísticsAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152016
Places apartaments turísticsAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152016
Habitatges d'ús turísticAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152016
Places habitatges d'ús turísticAnualOferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat20152016
Densitat places d’establiments turísticsAnualIERMB amb dades d’Idescat i Oferta municipal d'establiments turístics (OMET), Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.20032016
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona