Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
3.1.3.Cadastre immobiliari
Valor cadastralAnualDirección General del Catastro.19902013
Béns immobles de l'IBI de naturalesa urbanaAnualDirección General del Catastro.19902013
Parcel·les de l'IBI de naturalesa rústicaAnualDirección General del Catastro.19902013
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona