Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.2.1.Vulnerabilitat laboral
Taxa d'atur registratAnualDepartament d'Empresa i Ocupació i Diputació de Barcelona, programa HERMES amb dades del Servicio Pú20052016
Taxa de treballadors pobresQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Relació amb l'activitat de tots els/les membres de la llarQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Intensitat de treball a la llarQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona