Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.3.1.Nivell de formació
Nivell d'estudis acabatsQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.19902011
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona