Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.5.1.Salut
Valoració de l'estat de salutQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20062011
Valoració de l'estat de salut segons edatQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20062011
Taxa de mortalitat estandarditzadaIdescat20092010
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona