Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.4.3.Vulnerabilitat residencial
Endarreriment pagament rebut hipoteca/lloguerQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Endarreriment pagament rebut serveisQuinquennalIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.20112011
Desnonaments iniciats / mil habitantsAnualConsejo General del Poder Judicial i Idescat.20082016
Desnonaments executats / mil habitantsAnualConsejo General del Poder Judicial i Idescat.20132016
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona