Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
3.5.3.Esforç
Esforç d'accés al lloguerAnualSecretaria d'Habitatge i Millora Urbana i Ministerio de Empleo y Seguridad social20052016
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona