Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Publicacions científiques
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de documents acadèmics publicats a Espanya. Els documents inclouen articles científics, acta de congressos i revisions anuals.
Metodologia:
Unitat: documents acadèmics
Nom Àmbit
2011
2012
2013
2014
Andalusia
13.702
15.182
15.406
15.245
Aragó
3.818
4.048
4.221
4.191
Astúries, Principat d'
2.305
2.583
2.661
2.473
Balears, Illes
1.315
1.413
1.511
1.537
Canàries
2.791
2.744
2.891
2.949
Cantàbria
1.321
1.574
1.473
1.418
Castella i Lleó
3.724
4.112
4.234
4.110
Castella - la Manxa
2.056
2.149
2.087
2.046
Catalunya
26.667
29.105
30.255
30.042
Comunitat Valenciana
10.914
11.372
11.745
11.244
Extremadura
1.169
1.275
1.260
1.190
Galícia
5.206
5.442
5.512
5.166
Madrid, Comunitat de
25.846
27.197
27.658
27.404
Múrcia, Regió de
2.470
2.815
2.752
2.695
Navarra, Comunitat Foral de
1.894
1.900
2.082
2.003
País Basc
4.653
5.540
5.832
6.038
Rioja, La
315
372
422
454
Nota: Scopus consultat al novembre de 2015.
Font: Elaborat per Elsevier per a FECYT a partir de dades Scopus.
Darrera publicació: 16-03-2017.
©2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
CCAA
País
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona