Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Productivitat científica per despesa en R+D
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Despesa en R+D per nombre de documents acadèmics publicats a Espanya. Els documents inclouen articles científics, acta de congressos i revisions anuals.
Metodologia:
Despesa en R+D/Nombre de documents.
Unitat: milers d’euros per document
Nom Àmbit
2011
2012
2013
2014
Andalusia
120,3
97,5
95,5
96,1
Aragó
84,4
77,3
70,6
71,8
Astúries, Principat d'
94,6
75,8
69,0
69,4
Balears, Illes
72,9
63,6
57,6
55,5
Canàries
87,1
77,1
70,2
65,4
Cantàbria
107,4
80,2
74,7
71,8
Castella i Lleó
154,2
150,2
125,4
128,2
Castella - la Manxa
126,2
107,3
96,5
94,3
Catalunya
116,4
102,8
97,9
97,8
Comunitat Valenciana
95,7
88,6
85,0
89,9
Extremadura
123,0
100,7
102,9
97,5
Galícia
101,1
89,6
85,0
92,4
Madrid, Comunitat de
145,6
126,3
124,2
120,9
Múrcia, Regió de
94,8
80,9
81,7
86,7
Navarra, Comunitat Foral de
202,7
182,5
152,3
156,6
País Basc
300,3
258,3
227,8
216,3
Rioja, La
259,7
186,3
145,2
157,2
Nota: La despesa en R+D correspon als sectors Administració Pública i Ensenyament Superior.
Font: Elaborat per Elsevier per a FECYT a partir de dades Scopus i INE.
Darrera publicació: 16-03-2017.
©2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
CCAA
País
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona