Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Mercaderies mogudes a les terminals ferroviàries
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Volum de mercaderies (TEUS) mogudes a les terminals ferroviàries de Catalunya.
Unitat: TEUS
Terminal
2009
2010
2011
2012
2013
Barcelona Morrot
61.771
66.341
47.523
55.134
63.860
Barcelona Port
46.811
81.081
115.524
172.234
151.930
Constantí
38.598
47.283
43.722
47.126
43.128
Granollers
15.385
13.678
16.118
18.585
22.427
Martorell
4.008
3.725
2.527
1.892
812
Pla de la Vilanoveta
6.399
4.383
11.843
0
0
Portbou/Cerbère
92.352
88.504
71.950
76.525
79.622
Port Tarragona
12.054
9.230
6.338
2.746
0
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat i CIMALSA: Observatori de la Logística.
Darrera publicació: 26-09-2017.
©2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Terminal
Terminal
Opcions
Files
Columnes
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona