Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Mercaderies transportades per ferrocarril
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Volum de mercaderies transportades a la xarxa ferroviària catalana.
Unitat: milers de tones
Desti/origen mercaderies
Operador
2009
2010
2011
2012
2013
Origen/destí CatalunyaFGC
441
627
784
732
744
RENFE
1.117
1.184
1.225
1.053
1.064
Amb la resta de l'EstatRENFE
2.906
3.344
4.363
4.243
3.677
Font: Anuari Estadístic DTES, Observatori Logistica CIMALSA i Ministerio de fomento.
Darrera publicació: 26-09-2017.
©2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Desti/origen mercaderies
Desti/origen mercaderies
Operador
Operador
Opcions
Files
Columnes
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona