Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Possibilitat de demanar ajuda a algú de fora de la llar (ESEC-5)
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Possibilitat de demanar ajuda a algú de fora de la llar segons categoria sòcio-professional.
Unitat: Escala de 0-molta dificultat per demanar ajuda a 10-molta facilitat
Any: 2011
Nom Àmbit
Categoria socioeconòmica (ESEC)
Possibilitat de demanar ajuda fora de la llar
2011
Total AMBDirectius i professionalsMalaltia (excloent metge):
7,6
Manca de recursos econòmics
7,0
Problemes personals i afectius
7,5
Recerca de feina
6,5
Ocupacions intermèdiesMalaltia (excloent metge):
7,3
Manca de recursos econòmics
6,4
Problemes personals i afectius
7,1
Recerca de feina
5,8
Petits empresaris i autònomsMalaltia (excloent metge):
7,1
Manca de recursos econòmics
5,9
Problemes personals i afectius
6,5
Recerca de feina
5,5
Treballadors semiqualificats de serveiMalaltia (excloent metge):
7,3
Manca de recursos econòmics
6,3
Problemes personals i afectius
6,8
Recerca de feina
6,3
Treballadors semiqualificats o de rutinaMalaltia (excloent metge):
6,9
Manca de recursos econòmics
5,9
Problemes personals i afectius
6,1
Recerca de feina
5,2
Aturats de llarga durada i no han treballat maiMalaltia (excloent metge):
6,7
Manca de recursos econòmics
5,7
Problemes personals i afectius
6,2
Recerca de feina
5,1
TotalMalaltia (excloent metge):
7,2
Manca de recursos econòmics
6,2
Problemes personals i afectius
6,7
Recerca de feina
5,8
Total RMBDirectius i professionalsMalaltia (excloent metge):
7,8
Manca de recursos econòmics
7,1
Problemes personals i afectius
7,6
Recerca de feina
6,6
Ocupacions intermèdiesMalaltia (excloent metge):
7,6
Manca de recursos econòmics
6,6
Problemes personals i afectius
7,3
Recerca de feina
6,0
Petits empresaris i autònomsMalaltia (excloent metge):
7,4
Manca de recursos econòmics
6,3
Problemes personals i afectius
6,8
Recerca de feina
5,4
Treballadors semiqualificats de serveiMalaltia (excloent metge):
7,4
Manca de recursos econòmics
6,4
Problemes personals i afectius
7,0
Recerca de feina
6,1
Treballadors semiqualificats o de rutinaMalaltia (excloent metge):
7,2
Manca de recursos econòmics
6,1
Problemes personals i afectius
6,5
Recerca de feina
5,3
Aturats de llarga durada i no han treballat maiMalaltia (excloent metge):
7,0
Manca de recursos econòmics
5,9
Problemes personals i afectius
6,5
Recerca de feina
5,2
TotalMalaltia (excloent metge):
7,4
Manca de recursos econòmics
6,4
Problemes personals i afectius
7,0
Recerca de feina
5,8
Província BarcelonaDirectius i professionalsMalaltia (excloent metge):
7,8
Manca de recursos econòmics
7,1
Problemes personals i afectius
7,6
Recerca de feina
6,6
Ocupacions intermèdiesMalaltia (excloent metge):
7,6
Manca de recursos econòmics
6,6
Problemes personals i afectius
7,3
Recerca de feina
5,9
Petits empresaris i autònomsMalaltia (excloent metge):
7,4
Manca de recursos econòmics
6,2
Problemes personals i afectius
6,8
Recerca de feina
5,4
Treballadors semiqualificats de serveiMalaltia (excloent metge):
7,4
Manca de recursos econòmics
6,3
Problemes personals i afectius
7,0
Recerca de feina
6,0
Treballadors semiqualificats o de rutinaMalaltia (excloent metge):
7,3
Manca de recursos econòmics
6,1
Problemes personals i afectius
6,6
Recerca de feina
5,1
Aturats de llarga durada i no han treballat maiMalaltia (excloent metge):
7,0
Manca de recursos econòmics
5,8
Problemes personals i afectius
6,5
Recerca de feina
5,1
TotalMalaltia (excloent metge):
7,4
Manca de recursos econòmics
6,4
Problemes personals i afectius
7,0
Recerca de feina
5,7
CatalunyaDirectius i professionalsMalaltia (excloent metge):
7,8
Manca de recursos econòmics
7,0
Problemes personals i afectius
7,6
Recerca de feina
6,5
Ocupacions intermèdiesMalaltia (excloent metge):
7,7
Manca de recursos econòmics
6,7
Problemes personals i afectius
7,4
Recerca de feina
6,0
Petits empresaris i autònomsMalaltia (excloent metge):
7,5
Manca de recursos econòmics
6,2
Problemes personals i afectius
6,8
Recerca de feina
5,5
Treballadors semiqualificats de serveiMalaltia (excloent metge):
7,4
Manca de recursos econòmics
6,3
Problemes personals i afectius
7,0
Recerca de feina
6,0
Treballadors semiqualificats o de rutinaMalaltia (excloent metge):
7,3
Manca de recursos econòmics
6,1
Problemes personals i afectius
6,6
Recerca de feina
5,2
Aturats de llarga durada i no han treballat maiMalaltia (excloent metge):
6,9
Manca de recursos econòmics
5,8
Problemes personals i afectius
6,5
Recerca de feina
5,2
TotalMalaltia (excloent metge):
7,4
Manca de recursos econòmics
6,4
Problemes personals i afectius
7,0
Recerca de feina
5,7
Nota: ESEC 5 categories.
Font: Idescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.
Darrera publicació: 21-06-2016.
©2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits ECV
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Categoria socioeconòmica (ESEC)
Categoria socioeconòmica (ESEC)
Possibilitat de demanar ajuda fora de la llar
Possibilitat de demanar ajuda fora de la llar
Opcions
Files
Columnes
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona