Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
8.1.1.Eficiència energètica de l'agricultura metropolitana
Eficiència energèticaAnualLaboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona (LET)20152015
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona