Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
8.5.1.Suport
Recirculació de nutrientsAnualLaboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona (LET)20152015
8.5.2.Regulació
Embornal de carboniAnualLaboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona (LET)20152015
8.5.3.Provisió
Producció agrícolaAnualLaboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona (LET)20152015
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona