Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
8.2.1.Conservació de la biodiversitat
Integració energia - paisatgeAnualLaboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona (LET)20152015
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona