Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llistat d'indicadors
1.DEMOGRAFIA
1.1.Població
1.1.1.Estructura per edat i sexe de la població
1.1.2.Evolució de la població
1.1.3.Nacionalitat de la població
1.1.4.Població segons el seu lloc de naixement
2.COHESIO SOCIAL I URBANA
2.1.Desigualtat social i risc de pobresa
2.1.1.Estratificació social
2.1.2.Renda i desigualtat
2.1.3.Risc de pobresa i exclusió social
3.CONVIVENCIA I SEGURETAT
3.1.Seguretat (EVAMB)
3.1.1.Victimització
3.1.2.Denúncia
3.1.3.Valoració servei de policia
3.1.4.Nivell de seguretat i percepció d'inseguretat
3.1.5.Percepció de problemes al barri
3.2.Convivència (ECAMB)
3.2.1.Relacions veïnals a l'escala i característiques de l'edifici
3.2.2.Relacions veïnals al barri i característiques del barri
3.2.3.Solitud
3.2.4.Discriminació
4.HABITATGE
5.ECONOMIA
5.2.Mercat de treball
5.2.1.Treballadors segons compte de cotització
5.2.2.Empreses (centres de cotització)
5.2.3.Afiliats i afiliacions segons residència padronal
5.2.4.Salaris
5.2.5.Contractació
5.2.6.Aturats
5.2.7.Enquesta de població activa (EPA)
5.9.Formació i qualificació
5.9.1.Instrucció de la població
5.9.2.Formació professional
6.MOBILITAT
6.4.Mobilitat en transport públic col·lectiu metropolità
6.4.1.Dades globals STI
6.4.2.Autobús metropolità
6.4.3.Metro
6.4.4.Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya
6.4.5.Rodalies de Catalunya
6.4.6.Tramvia
6.4.7.Transport públic no integrat o d’oci
7.SOSTENIBILITAT URBANA
7.4.Qualitat de l'aire
7.4.1.Xarxa de control de contaminants
7.4.2.Nivell d'immissió de contaminants locals
7.5.Mobilitat sostenible
7.5.1.Emissions degudes a la mobilitat
7.5.2.Ambientalització del parc
7.7.Governança
7.7.1.Educació ambiental
7.7.2.Gestió ambiental
7.8.Estratègia Europa 2020
7.8.1.Una Europa eficient amb l'ús de recursos
7.8.2.Canvi climàtic i energia
7.8.3.Sectors clau: Transport i construcció sostenible
7.9.Xarxes de ciutats a Europa
7.9.1.Àrees metropolitanes europees
7.9.2.Megaregions
8.ECOLOGIA I TERRITORI
8.1.Eficiència metabòlica
8.1.1.Eficiència energètica de l'agricultura metropolitana
8.2.Conservació de la biodiversitat
8.2.1.Conservació de la biodiversitat
8.3.Fucionament del paisatge
8.3.1.Funcionament del paisatge
8.4.Canvi global
8.4.1.Canvi global
8.5.Serveis ecosistèmics
8.5.1.Suport
8.5.2.Regulació
8.5.3.Provisió
8.5.4.Culturals
8.6.Cohesió social
8.6.1.Cohesió social
9.GOVERNANçA
10.INDICADORS PER SEXE
10.1.Demografia
10.1.1.Població
10.1.2.Llars i families
10.1.3.Fecunditat i mortalitat
10.1.4.Moviment migratori
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona