Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llistat d'indicadors
1.DEMOGRAFIA
1.1.Població
1.1.1.Estructura per edat i sexe de la població
1.1.2.Evolució de la població
1.1.3.Nacionalitat de la població
1.1.4.Població segons el seu lloc de naixement
2.COHESIO SOCIAL I URBANA
2.1.Desigualtat social i risc de pobresa
2.1.1.Estratificació social
2.1.2.Renda i desigualtat
2.1.3.Risc de pobresa i exclusió social
2.4.Habitatge
2.4.1.Accessibilitat i costos associats a l'habitatge
2.4.2.Condicions d'habitabilitat
2.4.3.Vulnerabilitat residencial
3.CONVIVENCIA I SEGURETAT
3.1.Seguretat
3.1.1.Victimització
3.1.2.Denúncia
3.1.3.Valoració servei de policia
3.1.4.Nivell de seguretat i percepció d'inseguretat
3.1.5.Percepció de problemes al barri
4.HABITATGE
5.ECONOMIA
5.2.Mercat de treball
5.2.1.Treballadors segons compte de cotització
5.2.2.Empreses (centres de cotització)
5.2.3.Afiliats i afiliacions segons residència padronal
5.2.4.Salaris
5.2.5.Contractació
5.2.6.Aturats
5.2.7.Enquesta de població activa (EPA)
6.MOBILITAT
6.4.Mobilitat en transport públic col·lectiu metropolità
6.4.1.Dades globals STI
6.4.2.Autobús metropolità
6.4.3.Metro
6.4.4.Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya
6.4.5.Rodalies de Catalunya
6.4.6.Tramvia
6.4.7.Transport públic no integrat o d’oci
7.SOSTENIBILITAT URBANA
8.ECOLOGIA I TERRITORI
8.1.Eficiència metabòlica
8.1.1.Eficiència energètica de l'agricultura metropolitana
8.2.Conservació de la biodiversitat
8.2.1.Conservació de la biodiversitat
8.3.Fucionament del paisatge
8.3.1.Funcionament del paisatge
8.4.Canvi global
8.4.1.Canvi global
8.5.Serveis ecosistèmics
8.5.1.Suport
8.5.2.Regulació
8.5.3.Provisió
8.5.4.Culturals
8.6.Cohesió social
8.6.1.Cohesió social
9.GOVERNANçA
10.INDICADORS PER SEXE
10.1.Demografia
10.1.1.Població
10.1.2.Llars i families
10.1.3.Fecunditat i mortalitat
10.1.4.Moviment migratori
10.6.Sostenibilitat urbana
10.6.1.Xarxes de ciutats a Europa
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona