Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.1.1.Victimització
Índex de victimitzacióAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Índex de victimització segons sexeAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Índex de victimització segons edatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Índex de victimització segons territoriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Índex de victimització segons ciutatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Índex de victimització segons fetsAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Índex de victimització segons àmbit delictiuAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Índex de victimització segons àmbit delictiu i sexeAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Índex de victimització segons àmbit delictiu i territoriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20152017
Índex de victimització segons àmbit delictiu i edatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Índex de victimització segons àmbit delictiu a les ciutats gransAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
4.1.2.Denúncia
Índex de denúnciaAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2007-201620072017
Índex de denúncia segons sexeAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2015-201620152017
Índex de denúncia segons edatAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2015-201620152017
Índex de denúncia segons àmbit delictiuAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2015-201620152017
Índex de denúncia segons àmbit territorial2017
Índex de denúncia segons ciutatAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2015-201620152017
Motiu de no denúnciaAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2015-201620152017
Motiu de no denúncia segons sexe2017
Motiu de no denúncia segons edatAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2015-201620152017
Motiu de no denúncia segons àmbit delictiuAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.20152017
Motiu de no denúncia segons àmbit territorialAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.20152017
Motiu de no denúncia segons ciutatAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.20152017
4.1.3.Valoració servei de policia
Valoració del servei de Mossos d'EsquadraAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20062017
Valoració del servei dels Mossos d'Esquadra segons sexeAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20062017
Valoració del servei dels Mossos d'Esquadra segons edatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20062017
Valoració del servei dels Mossos d'Esquadra segons territoriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20062017
Valoració del servei de PG-Mossos d'Esquadra segons ciutatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Valoració del servei de Policia LocalAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Valoració del servei de Policia Local segons sexeAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Valoració del servei de Policia Local segons edatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
4.1.4.Nivell de seguretat i percepció d'inseguretat
Nivell de seguretat al barriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat al barri segons sexeAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat al barri segons edatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat al barri segons territoriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat al barri segons ciutatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat a la ciutatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat a la ciutat segons sexeAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat a la ciutat segons edatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat a la ciutat segons territoriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat a la ciutat a les ciutats gransAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Percepció d'inseguretat al barriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Percepció d'inseguretat al barri segons sexeAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Percepció d'inseguretat al barri segons edatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Percepció d'inseguretat al barri segons territoriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Percepció d'inseguretat al barri segons ciutatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona