Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.1.4.Nivell de seguretat i percepció d'inseguretat
Nivell de seguretat al barriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat al barri segons sexeAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat al barri segons edatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat al barri segons territoriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat al barri segons ciutatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat a la ciutatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat a la ciutat segons sexeAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat a la ciutat segons edatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat a la ciutat segons territoriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Nivell de seguretat a la ciutat a les ciutats gransAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Percepció d'inseguretat al barriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Percepció d'inseguretat al barri segons sexeAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Percepció d'inseguretat al barri segons edatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Percepció d'inseguretat al barri segons territoriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Percepció d'inseguretat al barri segons ciutatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona