Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
3.1.4.Nivell de seguretat i percepció d'inseguretat
Nivell de seguretat al barriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Nivell de seguretat al barri segons sexeAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Nivell de seguretat al barri segons edatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Nivell de seguretat al barri segons territoriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Nivell de seguretat al barri segons ciutatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Nivell de seguretat a la ciutatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Nivell de seguretat a la ciutat segons sexeAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Nivell de seguretat a la ciutat segons edatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Nivell de seguretat a la ciutat segons territoriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Nivell de seguretat a la ciutat a les ciutats gransAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Percepció d'inseguretat al barriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Percepció d'inseguretat al barri segons sexeAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Percepció d'inseguretat al barri segons edatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Percepció d'inseguretat al barri segons territoriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Percepció d'inseguretat al barri segons ciutatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Percepció d'inseguretat al barri segons nivell d'estudisAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB.20172017
Percepció d'inseguretat al barri sesons nivell d'ingressosAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB.20172017
Percepció d'inseguretat al barri segons situació professionalAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB.20172017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona