Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
3.1.1.Victimització
Índex de victimitzacióAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Índex de victimització segons sexeAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Índex de victimització segons edatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Índex de victimització segons territoriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Índex de victimització segons ciutatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Índex de victimització segons fetsAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Índex de victimització segons àmbit delictiuAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Índex de victimització segons àmbit delictiu i sexeAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Índex de victimització segons àmbit delictiu i territoriAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20152019
Índex de victimització segons àmbit delictiu i edatAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Índex de victimització segons àmbit delictiu a les ciutats gransAnualBase de dades de victimització i seguretat de l'AMB20042019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona