Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
3.2.1.Conviure als edificis
Distància física i proximitat residencialBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Organització de les comunitats de veïnatge i conflictes en la convivència residencialBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Tipus de conflictes esdevinguts en la convivència residencialBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Gestió dels conflictes esdevinguts en la convivència residencialBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
3.2.2.Relacions socials de veïnatge
Nivell de coneixement dels veïns i de les veïnesBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Relacions i activitats amb els veïns i les veïnes en els darrers 30 diesBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
3.2.3.Conviure als barris
Opinió sobre les característiques físiques i socials del barri i del veïnatBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Opinió sobre el grau d'animació que hi ha al barriBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Opinió sobre els residents del barri i sobre les relacions de veïnatgeBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Opinió sobre el grau de problemàtica que generen diferents situacions al barriBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Expectatives d'implicació comunitària davant diferents situacionsBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Proporció de persones que han tingut un conflicte al barri els darrers 12 mesosBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Gestió dels conflictes esdevinguts en la convivència al barriBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
3.2.4.Límits de la sociabilitat
Pensa que al barri hi ha persones que són discriminades o menystingudesBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Mesures de discriminació directa i costos personalsBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Proporció de persones en situació de solitud relacionalBiennalIERMB: Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018.20182018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona