Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.1.2.Denúncia
Índex de denúnciaAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2007-201620072017
Índex de denúncia segons sexeAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2015-201620152017
Índex de denúncia segons edatAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2015-201620152017
Índex de denúncia segons àmbit delictiuAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2015-201620152017
Índex de denúncia segons àmbit territorial2017
Índex de denúncia segons ciutatAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2015-201620152017
Motiu de no denúnciaAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2015-201620152017
Motiu de no denúncia segons sexe2017
Motiu de no denúncia segons edatAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2015-201620152017
Motiu de no denúncia segons àmbit delictiuAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.20152017
Motiu de no denúncia segons àmbit territorialAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.20152017
Motiu de no denúncia segons ciutatAnualIERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.20152017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona