Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
9.1.1.Eleccions locals
Participació electoralAltresMinisteri de l'Interior19792019
Vot a candidaturesAltresMinisteri de l'Interior19792019
AlcaldessesAltresIERMB a partir de dades del Municat.19792019
9.1.2.Composició plens municipals
Paritat plens municipalsAltresIERMB a partir de dades de l’Observatori del Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer, i Ajuntament de Barcelona.20112019
Fragmentació políticaAltresIERMB a partir de dades del Ministeri de l'Interior19792019
Dissimilitud en la composició políticaAltresIERMB20192019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona