Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
9.2.2.Pressupostos municipals
Ràtio d'endeutamentAnualIERMB a partir de Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local.20102018
Romanent de tresoreria per habitantAnualIERMB a partir de Sindicatura de Comptes de Catalunya.20102018
Despeses per habitantAnualIERMB a partir de Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local.20102018
Inversions per habitantAnualIERMB a partir de Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local.20102018
Autonomia financeraAnualIERMB a partir de Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local.20102018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona