Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
9.2.1.Treballadors públics municipals
Ràtio treballador públicsAnualObservatori del Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer, i Ajuntament de Barcelona.20072018
Treballadors/es públics per tipologiaAnualObservatori del Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer, i Ajuntament de Barcelona.20072018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona