Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
9.3.2.Participació
Plataformes digitals de participació ciutadanaAnualIERMB20192020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona