Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
1.1.1.Estructura per edat i sexe de la població
Població per edat i sexeAnualIdescat a partir del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener20002020
Població per grups quinquenals i sexeAnualIdescat a partir del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener20002018
Població per grans grups d'edatAnualPadró Continu de la Població.20002020
Distribució de la població per grans grups d'edatAnualPadró Continu de la Població.20002020
Índex d'envellimentAnualPadró Continu de la Població.20002020
Índex de sobreenvellimentAnualPadró Continu de la Població.20002020
Índex de dependència demogràfica globalAnualPadró Continu de la Població.20002020
Índex de dependència demogràfica juvenilAnualPadró Continu de la Població.20002020
Índex de dependència demogràfica de la gent granAnualPadró Continu de la Població.20002020
Relació de masculinitatAnualPadró Continu de la Població.20002020
Relació de masculinitat de la població de 65 anys i mésAnualPadró Continu de la Població.20002020
Edat mitjana de la poblacióAnualPadró Continu de la Població20002020
Edat mediana de la poblacióAnualPadró Continu de la Població20002020
Edat on es troba el 10% de la població més gran (percentil 90)AnualPadró Continu de la Població20002020
Població en edat escolarAnualPadró Continu de la Població20002020
1.1.2.Evolució de la població
Creixement total de la poblacióAnualPadró Continu de la Població.20002015-2019
Creixement natural de la poblacióQuinquennalMoviment Natural de la Població20002015-2019
Saldo migratoriAnualMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població2000-20042015-2019
Taxa de creixementQuinquennalPadró Continu de la Població.20002015-2019
Taxa de creixement naturalQuinquennalMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.20002015-2019
Taxa de saldo migratoriQuinquennalMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.20002015-2019
Taxa de creixement anual acumulatiuCapPadró Continu de la Població20002000-2019
Evolució de la població. Base 100AnualPadró Continu de la Població20002020
1.1.3.Nacionalitat de la població
Població per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002020
Distribució de la població per nacionalitatsAnualPadró Continu de la Població.20002020
Població en edat de treballar (16-64) per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002020
Distribució de la població en edat de treballar (16-64) per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002020
Edat mitjana de la població per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002020
Relació de masculinitat per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002020
Població segons nacionalitat per continentsAnualIdescat a partir del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener20002018
1.1.4.Població segons el seu lloc de naixement
Població segons el lloc de naixementAnualPadró Continu de la Població20112020
Distribució de la població segons el lloc de naixementAnualPadró Continu de la Població20112020
Edat mitjana de la població segons el lloc de naixementAnualPadró Continu de la Població20112020
Relació de masculinitat segons el lloc de naixementAnualPadró Continu de la Població20112020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona