Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
1.3.2.Mortalitat
Defuncions segons sexeAnualDades del Moviment Natural de la Població de l'INE19752018
Taxa Bruta de MortalitatAnualMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.20002018
Taxa Estandarditzada de MortalitatAnualMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.20012017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona