Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
1.3.2.Mortalitat
Defuncions segons sexeAnualIdescat.19752017
Taxa Bruta de MortalitatAnualMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.20002016
Taxa Estandarditzada de MortalitatAnualMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.20012015
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona