Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
1.4.1.Emigració
Emigració exteriorAnualIdescat.20052016
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona