Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
1.1.2.Evolució de la població
Creixement total de la poblacióAnualPadró Continu de la Població.20002014-2018
Creixement natural de la poblacióQuinquennalMoviment Natural de la Població2000-20042014-2018
Saldo migratoriAnualMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població2000-20042014-2018
Taxa de creixementQuinquennalPadró Continu de la Població.2000-20042014-2018
Taxa de creixement naturalQuinquennalMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.2000-20042014-2018
Taxa de saldo migratoriQuinquennalMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.2000-20042014-2018
Taxa de creixement anual acumulatiuCapPadró Continu de la Població2000-20182000-2018
Evolució de la població. Base 100AnualPadró Continu de la Població20002018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona