Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
1.1.2.Evolució de la població
Creixement total de la poblacióAnualPadró Continu de la Població.20002016
Creixement natural de la poblacióQuinquennalMoviment Natural de la Població2000-20042012-2016
Saldo migratoriAnualMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població2000-20042012-2016
Taxa de creixementQuinquennalPadró Continu de la Població.2000-20042012-2016
Taxa de creixement naturalQuinquennalMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.2000-20042012-2016
Taxa de saldo migratoriQuinquennalMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.2000-20042012-2016
Taxa de creixement anual acumulatiuCapPadró Continu de la Població2000-20172000-2017
Evolució de la població. Base 100AnualPadró Continu de la Població20002017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona