Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
1.5.2.Families
Matrimonis de persones de diferent sexe segons el tipus de celebracióAnualIdescat.19762016
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona