Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
1.5.2.Families
Matrimonis de persones de diferent sexe segons el tipus de celebracióAnualIdescat.19762015
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona