Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
1.1.1.Estructura per edat i sexe de la població
Població per edat i sexeAnualIdescat.20002018
Població per grups quinquenals i sexeAnualIdescat.20002018
Població per grans grups d'edatAnualPadró Continu de la Població.20002017
Distribució de la població per grans grups d'edatAnualPadró Continu de la Població.20002017
Índex d'envellimentAnualPadró Continu de la Població.20002017
Índex de sobreenvellimentAnualPadró Continu de la Població.20002017
Índex de dependència demogràfica globalAnualPadró Continu de la Població.20002017
Índex de dependència demogràfica juvenilAnualPadró Continu de la Població.20002017
Índex de dependència demogràfica de la gent granAnualPadró Continu de la Població.20002017
Relació de masculinitatAnualPadró Continu de la Població.20002017
Relació de masculinitat de la població de 65 anys i mésAnualPadró Continu de la Població.20002017
Edat mitjana de la poblacióAnualPadró Continu de la Població20002017
Edat mediana de la poblacióAnualPadró Continu de la Població20002017
Edat on es troba el 10% de la població més gran (percentil 90)AnualPadró Continu de la Població20002017
Població en edat escolarAnualPadró Continu de la Població20002017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona