Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
1.1.1.Sexe i edat
Població per edat i sexeAnualIdescat.20002017
Població per grups quinquenals i sexeAnualIdescat.20002017
Índex d'envellimentAnualIERMB amb dades de l'Idescat.20002017
Índex de sobreenvellimentAnualIERMB amb dades de l'Idescat.20002017
Índex de dependència juvenilAnualIERMB amb dades de l'Idescat.20002017
Índex de dependència senilAnualIERMB amb dades de l'Idescat.20002017
Índex de dependència globalAnualIERMB amb dades de l'Idescat.20002017
Índex de recanvi de la població en edats activesAnualIERMB amb dades de l'Idescat.20002017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona