Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
1.3.1.Fecunditat
Naixements segons sexeAnualDades del Moviment Natural de la Població de l'INE19752018
Nascuts de mare estrangeraAnualMoviment Natural de la Població20012017
Taxa Bruta de NatalitatAnualMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.20002018
Taxa General de FecunditatAnualMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.20012017
Mitjana de fills per dona (ISF)AnualMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.20012017
Edat mitjana a la maternitatAnualMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.20012017
1.3.2.Mortalitat
Defuncions segons sexeAnualDades del Moviment Natural de la Població de l'INE19752018
Taxa Bruta de MortalitatAnualMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.20002018
Taxa Estandarditzada de MortalitatAnualMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.20012017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona