Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
1.1.3.Nacionalitat de la població
Població per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002017
Distribució de la població per nacionalitatsAnualPadró Continu de la Població.20002017
Població en edat de treballar (16-64) per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002017
Distribució de la població en edat de treballar (16-64) per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002017
Edat mitjana de la població per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002017
Relació de masculinitat per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002017
Població segons nacionalitat per continentsAnualIdescat.20002018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona