Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
1.1.3.Nacionalitat
Població segons nacionalitat per continentsAnualIdescat.20002017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona