Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
1.1.3.Nacionalitat de la població
Població per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002019
Distribució de la població per nacionalitatsAnualPadró Continu de la Població.20002019
Població en edat de treballar (16-64) per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002019
Distribució de la població en edat de treballar (16-64) per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002019
Edat mitjana de la població per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002019
Relació de masculinitat per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002019
Població segons nacionalitat per continentsAnualIdescat a partir del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener20002018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona