Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
1.1.3.Nacionalitat
Població segons nacionalitat per continentsAnualIdescat.20002016
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona