Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
10.1.1.Població
Població per edat i sexeAnualIdescat a partir del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener20002020
Població per grups quinquenals i sexeAnualIdescat a partir del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener20002018
Edat mediana de la poblacióAnualPadró Continu de la Població20002019
Edat mitjana de la poblacióAnualPadró Continu de la Població20002019
Edat on es troba el 10% de la població més gran (percentil 90)AnualPadró Continu de la Població20002019
Índex de sobreenvellimentAnualPadró Continu de la Població.20002019
Població per grans grups d'edatAnualPadró Continu de la Població.20002019
Distribució de la població per grans grups d'edatAnualPadró Continu de la Població.20002019
Població per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002019
Distribució de la població per nacionalitatsAnualPadró Continu de la Població.20002019
Edat mitjana de la població per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002019
Població en edat de treballar (16-64) per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002019
Distribució de la població en edat de treballar (16-64) per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002019
10.1.2.Llars i families
Percentatge de persones grans que viuen solesAltresCensos de Població i Habitatges (2001 i 2011).20012011
10.1.3.Fecunditat i mortalitat
Taxa Bruta de MortalitatAnualMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.20002018
Taxa Estandarditzada de MortalitatAnualMoviment Natural de la Població i Padró Continu de la Població.20012017
Naixements segons sexeAnualDades del Moviment Natural de la Població de l'INE19752018
Defuncions segons sexeAnualDades del Moviment Natural de la Població de l'INE19752018
10.1.4.Moviment migratori
Immigració per sexe i edatAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Immigració per sexe i nacionalitatAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Immigració per sexe i lloc de naixementAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Immigració per sexe i lloc de procedènciaAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Immigració procedent de l'estranger per sexe i edatAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Immigració procedent de l'estranger per sexe i nacionalitatAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Immigració procedent de l'estrangera per sexe i lloc de naixementAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Immigració procedent de l'estrangera per sexe i lloc de procedènciaAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Emigració per sexe i edatAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Emigració per sexe i nacionalitatAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Emigració per sexe i lloc de naixementAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Emigració per sexe i lloc de destinacióAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Emigració amb destinació a l'estranger per sexe i edatAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Emigració amb destinació a l'estranger per sexe i nacionalitatAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Emigració amb destinació a l'estranger per sexe i lloc de naixementAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Emigració amb destinació a l'estranger per sexe i lloc de destinacióAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Edat mitjana dels emigrantsAnualEstadística de Variacions Residencials.20062018
Edat mitjana immigracióAnualEstadística de Variacions Residencials.20062018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona