Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
10.4.1.Mercat de treball
Població en relació amb l'activitat econòmica (EPA)TrimestralINE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T4-2020
Contractació laboral per sexe i tipus de contracteMensualServicio Público de Empleo Estatal.gen-2005des-2020
Aturats registrats per edat i sexeMensualServicio Público de Empleo Estatal.gen-2005des-2020
Taxa d'activitat per sexeTrimestralIERMB amb dades de l'INE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T1-2019
Taxa d'ocupació per sexeTrimestralIERMB amb dades de l'INE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T1-2019
Taxa d'atur per sexeTrimestralIERMB amb dades de l'INE: Encuesta de Población Activa.T1-2002T1-2019
Aturats registrats per durada demanda i sexeTrimestralGeneralitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.mar-2010des-2020
Afiliats a la S.S. segons residència padronal per sexeTrimestralIdescat.mar-2012mar-2020
Salaris mitjans totals per sexeAnualOficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona20102019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona