Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
10.4.3.Formació i qualificació
Matriculats en Formació Professional per grau, família professional i sexeAnualDepartament d'Ensenyament20132019-2020
Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció i sexeAnualIdescat.20112011
Estudiants de 1er, 1er i 2on i 2on cicles universitarisAnualDepartament d'Economia i Coneixement.20002014
Estudiants de graus universitarisAnualDepartament d'Economia i Coneixement.20082014
Estudiants de màsters universitarisAnualDepartament d'Economia i Coneixement.20062014
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona