Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
10.1.4.Moviment migratori
Immigració per sexe i edatAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Immigració per sexe i nacionalitatAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Immigració per sexe i lloc de naixementAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Immigració per sexe i lloc de procedènciaAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Immigració procedent de l'estranger per sexe i edatAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Immigració procedent de l'estranger per sexe i nacionalitatAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Immigració procedent de l'estrangera per sexe i lloc de naixementAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Immigració procedent de l'estrangera per sexe i lloc de procedènciaAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Emigració per sexe i edatAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Emigració per sexe i nacionalitatAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Emigració per sexe i lloc de naixementAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Emigració per sexe i lloc de destinacióAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Emigració amb destinació a l'estranger per sexe i edatAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Emigració amb destinació a l'estranger per sexe i nacionalitatAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Emigració amb destinació a l'estranger per sexe i lloc de naixementAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Emigració amb destinació a l'estranger per sexe i lloc de destinacióAnualEstadística de Variacions Residencials20062018
Edat mitjana dels emigrantsAnualEstadística de Variacions Residencials.20062018
Edat mitjana immigracióAnualEstadística de Variacions Residencials.20062018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona