Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
10.1.1.Població
Població per edat i sexeAnualIdescat a partir del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener20002020
Població per grups quinquenals i sexeAnualIdescat a partir del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener20002018
Edat mediana de la poblacióAnualPadró Continu de la Població20002019
Edat mitjana de la poblacióAnualPadró Continu de la Població20002019
Edat on es troba el 10% de la població més gran (percentil 90)AnualPadró Continu de la Població20002019
Índex de sobreenvellimentAnualPadró Continu de la Població.20002019
Població per grans grups d'edatAnualPadró Continu de la Població.20002019
Distribució de la població per grans grups d'edatAnualPadró Continu de la Població.20002019
Població per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002019
Distribució de la població per nacionalitatsAnualPadró Continu de la Població.20002019
Edat mitjana de la població per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002019
Població en edat de treballar (16-64) per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002019
Distribució de la població en edat de treballar (16-64) per nacionalitatAnualPadró Continu de la Població.20002019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona