Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
10.4.2.Creació d'empreses
Tràmits per crear una empresaAnualBanc Mundial: Doing Business.20042017
Cost de la creació d'una empresaAnualBanc Mundial: Doing Business.20042017
Temps necessari per iniciar una empresaAnualBanc Mundial: Doing Business.20042017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona